Contact


Andrea Némethová
28. Októbra 34
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 908 429 437
E-mail: info@andyhome.sk
ID: 44 825 862
VAT ID: 1077714704

Firma je zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Obvodnom úrade v Trenčíne pod registračným číslom 350-28269.
Bank account
VÚB, a.s.
Bank account: 2778893857/0200
IBAN: SK7102000000002778893857
SWIFT/BIC: SUBASKBX

Contact us